6284 sayılı kanuna neden karşı çıkıyorlar? Fatih Erbakan’ın partisinden yazılı açıklama geldi
  • Haber Yeli
  • Gündem
  • 6284 sayılı kanuna neden karşı çıkıyorlar? Fatih Erbakan’ın partisinden yazılı açıklama geldi

6284 sayılı kanuna neden karşı çıkıyorlar? Fatih Erbakan’ın partisinden yazılı açıklama geldi

ABONE OL
13/03/2023 16:12
6284 sayılı kanuna neden karşı çıkıyorlar? Fatih Erbakan’ın partisinden yazılı açıklama geldi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Yeniden Refah Partisi‘nin Genel Lider Yardımcısı Doğan Aydal katıldığı bir canlı yayında, ittifak kurulması için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılması talebinin yer aldığı listeyi Ak Parti‘ye ilettiklerini ve kendilerine ‘hiçbir sorun yok’ cevabı verildiğini tez etti.

AK PARTİ SAVLARI YALANLADI

Yeniden Refah Partisi‘nin tartışma yaratan savına AK Parti ismine birinci cevap ise Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’dan geldi. Yeniden Refah Partisi

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Fatih Erbakan’ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi‘nin 6284 sayılı kanuna neden karşı çıktığı merak konusu olurken, partiden bahisle ilgili yazılı açıklama geldi. Tekrar Refah Partisi Yüksek Disiplin Şurası Üyesi Abdulkadir Yılmaz’ın kaleme aldığı açıklamada şu sözler yer aldı; “İstanbul Kontratı ve 6284 s. Kanun’a ideolojik saplantılarla veyahut oy devşirme emeliyle değil; büsbütün rasyonel bir biçimde sosyolojik ve türel perspektiften bakmak icap etmektedir. Çünkü bu düzenlemelere ideolojik münasebetlerle sarılmak, bu düzenlemenin toplumsal ve toplumsal hayata ve en değerlisi aile hayatına getirdiği aksilikleri taammüden görmezden gelmek demektir.

G. Orwell’ın 1984 isimli yapıtında belirttiği üzere: “Bilinçleninceye kadar asla başkaldırmayacaklar lakin başkaldırmadıkça da bilinçlenemezler.” Hedefimiz milletimizin artık başını kaldırarak hakikatleri görmesi, bilinçlenmesi dileğidir. Yine Refah Partisi olarak bizler bu mukaveleye ve bu kontratın yasal desteği olan 6284 s. Kanuna ideolojik münasebetlerle veyahut oy beklentisi ile karşı çıkmıyoruz. Büsbütün rasyonel, sosyolojik ve hukuksal münasebetlerle, ideolojik bakış açısının antitezini üretmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken istatistiklerden istifade edip gelinen noktanın tarihi gelişimini de gözler önüne sermeye çalışıyoruz.

“RAKAMLAR BAYANLARIMIZI İSTANBUL MUKAVELESİYLE KORUYAMADIĞIMIZ GERÇEĞİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR”

1) İstanbul Mukavelesi ve 6284 S. Kanun bayanlarımızı yaşatmıyor. Tüm kamuoyunca bilindiği üzere, İstanbul Kontratı ve onun yasal desteği olan 6284 s. Kanun’un ortadan kaldırılması halinde bayan cinayetlerinin artacağına yönelik anlamsız dehşet ve kaygı topluma enjekte edilerek bir algı oluşturulmakta ve “İstanbul Mukavelesi Yaşatır!” sloganı kullanılmaktadır. Pekala İstanbul Kontratı nitekim bayanlarımızı yaşatmış mıdır? İstanbul Mukavelesi, ülkemiz tarafından 11.05.2011 tarihinde İstanbul’da imzalanmış ve Kontrata ait Kanun Tasarısı, 24.11.2011 tarihinde 6251 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyeti’nde yapılan açık oylamada tüm siyasi partilerin mutabakatı ile yürürlüğe girmiştir.6284 s. Kanun ise 20.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. O halde bu mukavelenin ve mukavele sonrasında çıkarılan düzenlemelerin tesirinin 2012 yılında kendisini göstermesi beklenir. “Türkiye’de Bayan Cinayetlerini Durduracağız Platformu”‘nun yayınladığı verileri[1] paylaşmak istiyoruz. Bilgilere nazaran bu düzenlemelerin hiçbirisi yürürlükte değilken 2010 yılında 180 bayan, 2011 yılında 121 bayan ne yazık ki katledilmiştir. Bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarih olan 2012 yılından sonra tam bir patlama gerçekleşmiştir. 2012 yılında 210 bayanımız katledilmiş 2019 yılında bu sayı 474’e çıkmıştır. 2022 yılında ise 334 bayanın öldürüldüğü, 245 bayanın ise kuşkulu formda meyyit bulunduğunu açıklanmıştır. Bu artış oranı, bayanlarımızı bu mukavele ve kontratın uzantılarıyla koruyamadığımız gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.

“ASIL SORUN YUVALARIN DAĞILMASINA SEBEP OLAN YASAL DÜZENLEMELERDİR”

2) Bu mukavele ve bu kontratın yasal destekleri olan düzenlemeler yürürlüğe girdikten sonra açılan boşanma davaları sayısında süratli bir yükseliş gerçekleşmiştir. Bu yükseliş tesadüf müdür? Adalet Bakanlığı istatistiklerine nazaran 2012 yılında açılan boşanma davası 190.564 iken 2020 yılında açılan boşanma davası sayısı 246.561’e yükselerek %30’luk bir artış gerçekleşmiştir. Artık tam bu noktada, bu artışın sebebinin, nüfus artış suratı ve buna bağlı olarak evlilik suratındaki artış olduğu düşünülebilir. Ama gerçek bu türlü değildir. İstatistiklere bakıldığında görüleceği üzere nüfus artış süratimiz ortalama olarak yıllık %1’dir. Bu artış süratiyle tıpkı oranda evlilik yapıldığı düşünülse dahi boşanma sayısındaki artış oranının %30 değil; %8 olması gerekirdi. Ayrıyeten TÜİK sayılarına nazaran evlilik oranı neredeyse her yıl %10 düşmektedir. (Sözgelimi 2019 yılında 542.314 iken 2020 yılında bu sayı %10,1 azalarak 487.270 olmuştur.) Bu münasebet ve datalarla boşanmalardaki %30’luk artışın sebebinin nüfus artışı ve buna bağlı olarak yapılan evlilikler olmadığı aşikardır. Bu mevzuda ortaya konulan karşılıklardan oburu ise şudur: “Bu mukavele ile bayanlar çeşitli haklara sahip olmuşlar ve bu haklara sahip olduklarını anladıkları için boşanma davası sayısı artış göstermiştir.” Bu niyete vereceğimiz karşılık şudur: Hayır! Temel haklar ve hürriyetler bu kontrat ile garanti altına alınmamaktadır. Temel Hak ve Hürriyetleri garanti altına alan tek metin Anayasa’dır. Ayrıyeten aile hukukundan kaynaklı olarak eşlerin birbirlerine karşı yükümlülükleri ve münasebetiyle hakları 4721 S. Türk Uygar Kanunu’nda düzenlenmiştir. O halde sorun nedir? Temel sorun, yuvaların dağılmasına sebep olan yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler bizim toplum yapımıza, örf ve adetimize, inanış halimize uygun olmadığından meseleler her geçen gün artıyor, sağlıklı bireyleri topluma kazandırması beklenen aileler, tam bilakis topluma ruhsal ve moral durumu son derece makus ve hatta kriminolojik manada suça eğilimli jenerasyonlar topluma entegre edilmiş oluyor.

“TARAFLARDAN BİRİ UZAKLAŞTIRILARAK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜLEBİLİR Mİ?”

3) Meskenin bireyi meskenden uzaklaştırılmak suretiyle sorun çözülemez. Bu hususta çeşitli sayılar söz edilmektedir. Bunların her ikisi de paylaşılabilir. Zira her iki data de birbirini tamamlamaktadır. Türkiye Aile Meclisi’nin açıkladığı istatistiklere nazaran 2015 yılında 269.159, 2016 yılında 318.363, 2017 yılında 410.934, 2018 yılında 516.132, 2019 yılının Kasım ayına kadar 442.935 aile ferdi yuvasından koparılmıştır. Yani 2015-2019 yıllarını kapsayan bu periyot içerisinde konuttan uzaklaştırılan baba sayısı neredeyse 2 milyondur. TBMM Bayan Erkek Fırsat Eşitliği Kurulu’nun 2019 yılında yansıyan datalarına nazaran ise iki buçuk yılda 746.336 baba konutundan koparılmıştır.Allah aşkına soruyoruz hangi uyuşmazlık modelinde uyuşmazlığın taraflarından biri uzaklaştırılarak uyuşmazlık çözümlenebilir? Mesela bir dava düşünün, davacı mahkemeden uzaklaştırılarak tahlil bulunabilir mi? Bir arabuluculuk ya da tahkim görüşmesinde uyuşmazlığın bir tarafı uzaklaştırılarak tahlil bulunabilir mi? Hem de ortada hiçbir kanıt yokken ve büsbütün beyanla. Hakikaten 6284 s. Kanun’un 8. Unsurunun 3. Fıkrasının birinci cümlesine nazaran “Koruyucu önlem kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı konusunda kanıt yahut doküman aranmaz.”. Halbuki Türk Uygar Kanunu m. 6’ya nazaran: “Kanunda tersine bir karar bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Türk Uygar Kanunu 6. Hususu ile 6284 s. Kanun’un 8. Unsurunun 3. Fıkrası ortasındaki bu çelişkinin giderilmesi elzemdir. Üniversal bir hukuk kuralının mülga edilmeye çalışılması kabul edilemez.

“KÖTÜ İNSANIN BAYAN YA DA ERKEK OLMASININ NE DEĞERİ VAR?”

4) İstanbul Mukavelesi’nin içine gizlenmiş gerçek tehlikelerin farkında değiliz. Her şeyden evvel İstanbul Mukavelesi’nin bayanı, yoksul, ikincil, güçsüz ve aciz gösterirken erkeği güçlü, varlıklı ve zalim göstermektedir. Asıl cinsiyetçibakış açısı işte budur. Bize nazaran iki çeşit insan vardır. Güzel insan ve makus insan. Makus insanın bayan veya erkek olmasının ne kıymeti vardır? Tek maksadımız yeterli insanları berbat insanlardan koruma etmek ve berbat insanı ıslah etmek olmalıdır.

“BU ÖRNEKLERİN HEPSİ BİRER ŞİDDETTİR VE CEZALANDIRILMALIDIR”

5) İstanbul Mukavelesi’nin tanımlar başlıklı 2. Unsuru sadece bayana karşı şiddeti değil, tıpkı vakitte “aile içi şiddeti” de tanımlamaktadır. Bu minvalde düzenlemelerde öngörülen yaptırımların uygulanabilmesi için şiddetin yalnızca bayana yönelmesine gerek yoktur. Birebir meskende yaşasın veyahut yaşamasın fizikî, duygusal, ekonomik, ruhsal, cinsel olarak şiddet mağduru olan herkes bu mukaveleye nazaran haklarını kullanabilecek ve bu kanunda öngörülen önleyici ve kollayıcı önlemlere müracaat edebilecektir. Bu durum hukukun temel unsurlarından “suçun belirliliği” prensibine büsbütün terstir.Ekonomik şiddet, duygusal şiddet, ruhsal şiddet nasıl tanımlanacaktır ? Ayrıyeten bu mevzuyla ilgili metni yorumlayarak kimi örnekler de vermek istiyoruz. Bu mukaveleye nazaran, evlilik arefesinde olan bir damat adayına, işinin ve karının sorulması bir ruhsal şiddettir. Tıpkı gelinin başkalarından bir ölçü daha kıymetli olan nişan yüzüğü istemesi ekonomik şiddettir. Bu örneklerdeki gelinin veya gelinin ailesinin cezalandırılmasını vicdanınız kabul edebilir mi? Bu mukaveleye nazaran, sakıncalı sitelere girdiğinden şüphelenilen ya da makûs arkadaş edindiği düşünülen bir evladın cep telefonun annesi tarafından kurcalanması ruhsal şiddettir. Ya da savurganlık yapmasın, cebindeki parayı yanlışsız harcamayı bilsin gerekçesiyle okula giden çocuğa kısıtlı cep harçlığı verilmesi ekonomik şiddettir. Ebeveynlerin bu davranışları sebebiyle konuttan uzaklaştırılmasını veya çocuğuyla münasebetinin kısıtlanmasını vicdanınız kabul ediyor mu?

“BU KANUN YUVALAR YIKILSIN DİYE Mİ ÇIKARILMIŞTIR?”

6) 6284 Sayılı Kanun arka niyetli bir kanundur. Şiddete uğradığını sav eden bayan bu argümanını ispatlamakla mükellef değil, yalnızca beyanı kâfi. Lakin sonrasında tıpkı bayan şikayetimden vazgeçiyorum dediğinde bu beyanı ise geçerli değil, husus kamu davasına dönüşüyor ve kocanın konuttan uzaklaştırması devam ediyor. Yani koca konuttan uzaklaştırılacağı vakit, yuva yıkılacağı vakit bayanın beyanı makbul, lakin koca tekrardan meskene dönüp aile birlikteliği yine sağlanacağı vakit bayanın beyanı makbul değil. Bu nasıl bir çelişkidir ? Bu kanun yuvalar yıkılsın diye mi çıkarılmıştır ?

YENİDEN REFAH PARTİSİ OLARAK TAHLİL TEKLİFİMİZ NEDİR?

Yeniden Refah iktidarında adil sistem temelli hukuk sistematiği oluşturulurken yaşantımıza, inanışımıza, örf adet kurallarına,ahlak kurallarımıza yabancı ve kültürümüze son derece uzak ülke ve hukuk sitemlerinin yasa ve pahalarını değil; aziz milletimizin inanç ve geleneklerinden oluşan ulvi kıymetlerimiz temel alınacak; hayatın her alanında olduğu üzere yerlilik ve ulusallık kavramı önceliğimiz olacaktır. Bu sebeple özel hukuk alanındaki İsviçre ve Alman hukuku, ceza hukuku alanındaki İtalyan hukuku, yönetim hukuku alanındaki Fransız hukuku hegemonyası kırılacak; kültürümüze, yaşayışımıza, örf ve adetimize uygun ve herkesçe kabul edilebilir düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenlemeler yapılırken “yaptım oldu” anlayışı terk edilecektir. Düzenlemelerin ihdasında, akademisyenler, yüksek yargı mensupları, avukatlar, hâkim ve savcılar, sivil toplum kuruluşları, kanaat liderleri üzere toplumun geniş bir bölümünün fikri ve içtimai iştirakiyle yapılacak istişareler, çalıştaylar ve konferanslardan elde edilen tavsiye niteliğindeki notlar dikkate alınacaktır.

Kadınlarımızı, geleceğimizin teminatı yavrularımızı, ailelerimizi, hayvan dostlarımızı ve etrafımızı koruyacak faal düzenlemeler yapılacaktır. CEDAW ve İstanbul Mukavelesi’nin tüm yıkıcı tesirleri ortadan kaldırılacaktır. Şiddet göstereni konuttan uzaklaştırma metodu değil; ıslah ve rehabilitasyon metodu devreye alınacaktır. Bu süreç partimizin ortaya koyduğu “Aile Psikoloğu” modeliyle hasarsız bir halde nihayete erdirilecektir. Nafaka müddeti 1988 öncesine uygun olacak formda 1 yılla sonlandırılacaktır. Nafaka ölçüsü belirlenirken tarafların kusur durumu, boşanacak eşlerin yaşı, iş ve gelir durumları, müşterek çocuk olup olmadığı, eğitim düzeyi, işsiz ise iş bulma imkân ve müddetinin ne olacağı, evlilik mühleti, kaçıncı evlilik olduğu üzere kimi objektif kriterlerden istifade edilecek düzenlemeler yapılacaktır. Şayet mahkeme tarafından yapılacak tahkikat ve yargılama sonucunda boşanmada eşlerin eşit kusurlu olduğu ortaya çıkmış ise boşanmış eşlerin birbirine nafaka ödemeyeceğine yönelik karar verilmesinin önü açılacaktır. Nafaka mühletinin sonunda nafaka alacaklısının mağduriyeti hala devam ediyorsa, Türk Uygar Kanunu’nda düzenlenen öteki bir nafaka çeşidi olan “yardım nafakası” kuruluşunun devreye alınacak; bu da mümkün değil ise nafaka alacaklısına devlet tarafından maddi dayanak ya da istihdam sağlanacaktır.

Evlilik kurulmadan evvel nikah akdini gerçekleştirecek belediye tarafından eşlerin birbirlerine karşı olan yükümlülüklerine ait eğitimler verilecektir. Bu eğitimler sırasında evlenecek çiftlerin ruhsal, sosyolojik ve moral durumları ile ilgili değerlendirmeler yapılacak; gerekirse eksik olduğu tespit edilen veyahut pekiştirilmesi gereken his ve durumlarla ilgili olarak çiftlere takviye verilecektir. Desteklenen duruma ait belediye tarafından tanzim edilecek raporlar nizamlı bir halde Aile Bakanlığı ile paylaşılacak ve bakanlıkça toplumsal devlet prensibi doğrultusunda çiftlerin sağlıklı bir aile hayatı sürdürüp sürdürmediklerinin nizamlı takibi yapılacaktır. Bu bahiste partimizin “aile psikoloğu” projesi devreye alınacaktır. Böylelikle sağlıklı ve birbirine karşı yükümlülükleri konusunda haberdar, uzun soluklu, huzurlu ve keyifli evlilikler inşa edilecek ve birebir vakitte bu evliliklerden keyifli, özgüveni yüksek, geleceğe umutla bakan ve mefkureleri olan çocukların yetiştirilmesi temin edilecektir.”

Kaynak: Haberler.com

En az 10 karakter gerekli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.